Produkty

Tiskové zprávy

12.10.2016 - VÍTKOVICE STEEL VYROBILY PRVNÍ PLECHY Z BRAZILSKÝCH BRAM

Ostrava, 12. října  2016 - Za účasti zástupců diplomatického sboru, dodavatele a představitelů města Ostravy, byly dnes ve VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dále společnost) symbolicky pokřtěny bramy od nového dodavatele primární suroviny pro výrobu tlustých plechů, brazilské společnosti Compania Siderúrgica de Pecém.  Rok od uzavření provozu ocelárny společnosti tak začaly do Ostravy proudit velkoobjemové dodávky bram, které doplní další dodavatele společnosti ze zemí EU, Ruska a Ukrajiny.

...Pokračovat

6.9.2016 - VÍTKOVICE STEEL BUDOU VYRÁBĚT PLECHY Z BRAZILSKÉ OCELI

Ostrava, 6. září 2016 - Společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dále společnost) se v červenci tohoto roku dohodla na velkoobjemových dodávkách ocelových bram, primární suroviny pro výrobu tzv. tlustých plechů, z výroby brazilské společnosti Compania Siderúrgica de Pecém. Na základě tohoto kontraktu, první bramy z Brazílie už byly vyexpedovány a dorazí do Ostravy do začátku října. Objemově dosáhnou dodávky bram z Jižní Ameriky podstatnou část z celkového ročního objemu spotřeby vsázky pro výrobu tlustých plechů ve válcovně 3,5 Kvarto společnosti (max. 800 tisíc tun/rok).

...Pokračovat

15.2.2016 - ZAMĚSTNANCI VÍTKOVICE STEEL V BRUSELU DEMONSTRUJÍ PROTI DOVOZU LEVNÉ OCELI Z ČÍNY

Ostrava, 15. února 2016 - Akciová společnost VÍTKOVICE STEEL (dále jen společnost) se připojila k protestům evropského ocelářského průmyslu proti zavedení tržního statusu Číny (MES). Včera, v neděli odpoledne, vyjelo z Ostravy autobusem do Bruselu na plánovanou demonstraci ocelářských firem v Evropě 21 zaměstnanců společnosti. Spolu s nimi vyjelo do Bruselu i dalších přibližně 80 zaměstnanců společností ArcelorMittal Ostrava a Třineckých železáren.

...Pokračovat

17.12.2015 - NADAČNÍ FOND VÍTKOVICE STEEL NADĚLOVAL POTŘEBNÝM

Ostrava, 17. prosince 2015 - Už podruhé v tomto roce se sešli zástupci zejména neziskových organizací z Moravskoslezského kraje s vedením Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL (NFVS), aby podepsali darovací smlouvy v souhrnné částce 2,5 mil. Kč. Z celkového počtu 150 došlých žádostí v celkové výši přes 20 mil. Kč vybrala správní rada fondu celkem 30 projektů, které mají za cíl pomoci Moravskoslezskému kraji. Už tradičně jsou mezi předkladateli i zaměstnanci společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., kteří, v rámci programu „LIDÉ ZE STEELU POMÁHAJÍ,“ předložili 13 projektů. Spolu s projekty z prvního kola přidělování finančních prostředků z NFVS, které proběhlo v první polovině tohoto roku, bylo v letošním roce z NFVS přiděleno celkem 4, 5 mil. Kč pro 38 projektů v oblasti podpory hendikepovaných dětí, péče o seniory, vzdělávání a sportu aj.

...Pokračovat

24.11.2015 - VÍTKOVICE STEEL ZLEPŠUJÍ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ

Ostrava, 24. listopadu 2015 - Za účasti zaměstnanců, vedení společnosti a pozvaných hostů byla dnes oficiálně uvedena do zkušebního provozu modernizovaná Narážecí pec č. 2 ve válcovně Kvarto 3,5 společnosti VÍTKOVICE STEEL, a. s. Ekologický přínos projektu spočívá především ve snížení množství vypouštěných oxidů dusíku do ovzduší přibližně o 21,7 t/rok. Snížením emisí přispěje tento projekt ke zlepšení životního prostředí v Ostravě. Celková výše investice je 196 mil. Kč. Akce byla realizována s poskytnutím dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 125 mil. Kč. První brama, která dnes vyjela z nové pece, je určena k výrobě tzv. tlustého plechu pro zákazníka, společnost SIAG. Finálně pak budou z plechu vyrobeny části konstrukce větrné elektrárny.

...Pokračovat

30.9.2015 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Ostrava, 30. září 2015 Dnes došlo k plánovanému uzavření provozu ocelárny společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., (dále Společnost). Jeho důvodem bylo neadekvátní nastavení podmínek pro provozování ocelárny, které neumožňují zachovat dlouhodobou výrobu ve Společnosti i v budoucnosti. Společnost nahradí vstupní polotovary pro výrobu tlustých plechů tzv. bramy, dodávkami od výrobců z Evropské unie a Ruska.

...Pokračovat

13.3.2015 - TISKOVÁ INFORMACE

Společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. se zásadním způsobem ohrazuje proti informacím zveřejněných některými médii a týkajících se údajného přesunu výroby společnosti z České republiky do Ruska.

...Pokračovat

13.2.2015 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Vedení společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dále jen Společnost) a Krajský úřad Moravskoslezského kraje se dohodli, že nebude prodloužena platnost integrovaného povolení pro provoz Ocelárny a Společnost k 30. září 2015 provoz Ocelárny uzavře. Tento krok vnímá Společnost jako uzavření jedné kapitoly života firmy a s odhodláním se dívá do budoucnosti. Důkazem toho jsou investice do technologií ve výrobě v přibližné výši 300 mil. Kč v roce 2015. Společnost po několika letech opět dosáhla pozitivního výsledků EBITDA a začínají se v ní naplno projevovat výsledky dlouholeté práce na transformaci firmy a snižování jejich nákladů.

...Pokračovat

12.2.2015 - TISKOVÁ INFORMACE

Krajský úřad Moravskoslezského kraje se dohodl se společností VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dále Společnost) na neprodloužení platnosti integrovaného povolení pro provoz ocelárny po 30. září 2015. Obě strany jsou přesvědčeny, že prodloužení integrovaného povolení o dalších šest měsíců neřeší dlouhodobě situaci v zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a současně nemá zásadní vliv na hospodaření společnosti a její existenci.  Obě strany se shodly na tom, že je strategicky důležité nalézt řešení pro odcházející zaměstnance co nejdříve.  Dmitrij Ščuka, předseda představenstva VÍTKOVICE STEEL, a.s., k tomu sdělil: „Zvážili jsme všechny reálné možnosti řešení a jsme přesvědčeni, že toto rozhodnutí napomůže uzavřít jednu kapitolu historie firmy a dlouhodobě zachovat výrobu ve VÍTKOVICE STEEL i v budoucnosti.”

...Pokračovat

16.12.2014 - Nadační fond VÍTKOVICE STEEL podpoří v roce 2015 neziskové organizace v Moravskoslezském kraji ve výši 6,7 mil. Kč

Zástupci neziskových organizací i soukromé osoby z Moravskoslezského kraje se 16. prosince 2014 sešli v ostravském hotelu MERCURE s vedením Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL (NFVS), aby podepsali darovací smlouvy na financování svých projektů. Na základě výzvy NFVS bylo podáno 160 žádostí, z nichž vybrala správní rada fondu 24 projektů, které obdrží celkem 6,2 mil. Kč.  Spolu s dvanácti tzv. zaměstnaneckými projekty v hodnotě 474 tisíc korun tak bylo rozděleno celkem 6,7 mil korun na 36 projektů, které mají za cíl pomoci Moravskoslezskému kraji.  

...Pokračovat
123456789101112131415 Další »