Tiskové zprávy

20.12.2012

Tiskové prohlášení

Termín opětovného rozjezdu dočasně uzavřené ocelárny společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. je stanoven na 3. ledna 2013, za předpokladu, že rozjezdu technologií nebudou bránit např. okolnosti dané nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Pokračovat...

11.12.2012

Nadační fond Evraz podepsal smlouvy s neziskovými organizacemi v Moravskoslezském kraji na finanční podporu jejich projektů pro rok 2013 ve výši 5, 3 mil. Kč

Už podruhé v tomto roce se sešli zástupci zejména neziskových organizací z Moravskoslezského kraje s vedením Nadačního fondu Evraz (NFE), aby podepsali darovací smlouvy v souhrnné částce 5, 3 mil. Kč na podporu svých aktivit. Z celkového počtu došlých 89 žádostí v celkové výši 13 mil. Kč, vybrala správní rada fondu 41 projektů, které mají za cíl pomoci Moravskoslezskému kraji. Spolu s vybranými projekty z prvního kola přidělování finančních prostředků z NFE na jaře, tak bylo v tomto roce přiděleno celkem 9 mil. Kč na pomoc pro 73 projektů v oblasti podpory hendikepovaných dětí, vzdělávání a sportu. Mimo tyto projekty podpořil NFE ozdravné a léčebné pobyty dětí z obvodu Mariánské Hory a Hulváky ve výši téměř 1 mil. Kč.

Pokračovat...

9.12.2012

Představitelé generálních partnerů moravskoslezských extraligových hokejových klubů spolu uzavřeli sázku

Zástupci společností Evraz Vítkovice Steel a Třinecké železárny uzavřeli sázku o tom, kdo z jimi podporovaných hokejových týmů skončí po základní části extraligové soutěže na vyšší příčce. Sázka byla uzavřena na ocelářském derby týmů HC Vítkovice Steel  a HC Oceláři Třinec, v neděli 9. prosince 2012 v ostravské ČEZ Aréně. Každý ze sázejících vsadil třicet tisíc korun, vítěz tak získá celých šedesát tisíc korun na vybraný dobročinný projekt ve svém regionu. 

Pokračovat...

12.10.2012

Oprava znění tiskové zprávy

V tiskové zprávě ze dne 13. září 2012 jsme uvedli nesprávný konečný termín odevzdání žádostí pro žadatele o finanční příspěvek na projekty z Nadačního fondu EVRAZ (NFE), a to do „31. října 2012.“, což je v rozporu se závazným termínem, který byl určen ze strany NFE. Správný konečný termín pro odevzdání žádostí je do 14. října 2012, jak je uvedeno na internetových stránkách NFE a jak byl komunikován prostřednictvím kampaně na rádiu Orion. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Pokračovat...

13.9.2012

Nadační fond EVRAZ vyhlásil druhé kolo přijímání žádostí pro rok 2012

Nadační fond EVRAZ (NFE) vyzývá v tomto roce podruhé žadatele o příspěvek na své projekty. Organizace, které se v Moravskoslezském kraji věnují pomoci hendikepovaným dětem a dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou, mohou své projekty přihlásit do 31. října 2012. Pro schválené projekty z druhé výzvy je připraveno k rozdělení 5 mil. korun.

Pokračovat...

31.8.2012

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL je generálním partnerem HC VÍTKOVICE STEEL v sezóně 2012/2013

Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL podepsala s hokejovým klubem HC VÍTKOVICE STEEL smlouvu o partnerství a zůstává i tuto sezónu generálním partnerem vítkovického hokeje. 

Pokračovat...