Aktuality

22.10.2021

VÍTKOVICE STEEL má historicky nejlepší OTIF na provoze Duo a Výpalky

Na provoze Duo a Výpalky se povedl minulý měsíc historický milník v podobě nejlepšího procentuálního výsledku OTIF (ON TIME IN FULL – zakázky dodané včas a v plném rozsahu).

Pokračovat...

17.9.2021

Letošní výzva Nadačního fondu VS je uzavřena

Všem žadatelům o finanční grant z Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL děkujeme. Přišlo nám opět velké množství žádostí a správní rada bude rozhodovat o přidělení finančních darů na podzim tohoto roku.

Pokračovat...

7.9.2021

VÍTKOVICE STEEL zachrání v průměru 4 stromy každý den

Vzhledem k nepříznivému vývoji cen surovin a energií jsme hledali optimální řešení, jak vyřešit situaci s optimalizací spotřeby základního dřeva. Z analýzy dat jsme identifikovali vysokou nákladovou položku na nákup podkladového dřeva. Optimalizaci spotřeby dřeva jsme rozdělili do dvou etap.

Pokračovat...

2.8.2021

VÍTKOVICE STEEL má environmentální prohlášení o produktu

Společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. v březnu 2021 získala environmentální prohlášení o produktu pro tlusté plechy i štětovnice. Ověřené jsou třetí stranou, konkrétně Elektrotechnickým zkušebním ústavem v Praze.

Pokračovat...

21.6.2021

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL bude přijímat žádosti

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL opět podpoří projekty z řad neziskových organizací a jednotlivců. Další výzva bude spuštěna od 1. srpna a potrvá do 15. září 2021.

Pokračovat...

25.1.2021

VÍTKOVICE STEEL podpoří další regionální projekty

Koronavirová pandemie a protiepidemická opatření dopadají na řadu odvětví, průmysl nevyjímaje. Ocelářství navíc musí čelit dalším problémům, zejména neférovým dovozům oceli z Číny a jiných třetích zemí, kde vyrábějí ocel bez dodržování ekologických a sociálních pravidel. Společnost VÍTKOVICE STEEL se přesto rozhodla, že opět podpoří prostřednictvím nadačního fondu neziskové organizace i jednotlivce v Moravskoslezském kraji.

Pokračovat...