Aktuality

29.6.2022

VÍTKOVICE STEEL navyšují mzdy zaměstnanců tento rok již podruhé

Tento rok zaměstnanci získají v průměru 30.600 Kč navíc. Letos společnost navyšuje mzdy již podruhé a zaměstnanci získají letní a Vánoční bonus za hospodářské výsledky.

Pokračovat...

22.4.2022

Vysadili jsme mnoho stromů na Den Země

Ve VÍTKOVICE STEEL děláme maximum pro zelenější svět. Na Den Země jsme proto vysadili přes 10 velkých stromů a budeme v tomto trendu pokračovat dále.

Pokračovat...

24.2.2022

Projekt OP PIK - Náhrada měničů Ward - Leonard II

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizuje společnost Vítkovice STEEL, a. s. projekt pod názvem „Náhrada měničů Ward – Leonard II“ Číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017753.

Pokračovat...

22.10.2021

VÍTKOVICE STEEL má historicky nejlepší OTIF na provoze Duo a Výpalky

Na provoze Duo a Výpalky se povedl minulý měsíc historický milník v podobě nejlepšího procentuálního výsledku OTIF (ON TIME IN FULL – zakázky dodané včas a v plném rozsahu).

Pokračovat...

17.9.2021

Letošní výzva Nadačního fondu VS je uzavřena

Všem žadatelům o finanční grant z Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL děkujeme. Přišlo nám opět velké množství žádostí a správní rada bude rozhodovat o přidělení finančních darů na podzim tohoto roku.

Pokračovat...

7.9.2021

VÍTKOVICE STEEL zachrání v průměru 4 stromy každý den

Vzhledem k nepříznivému vývoji cen surovin a energií jsme hledali optimální řešení, jak vyřešit situaci s optimalizací spotřeby základního dřeva. Z analýzy dat jsme identifikovali vysokou nákladovou položku na nákup podkladového dřeva. Optimalizaci spotřeby dřeva jsme rozdělili do dvou etap.

Pokračovat...