Všeobecné pokyny pro převzetí a skladování

POKYNY PRO PŘEVZETÍ A SKLADOVÁNÍ VÝROBKŮ

VŠEOBECNÉ POKYNY:
Při převzetí výrobků se ujistěte, že je zakázka kompletní a nevykazuje vizuálně zjevné vady. Proveďte kontrolu, zda typ, materiál, délky a počet kusů dodaných výrobků odpovídá údajům na dodací dokumentaci a zda při přepravě nedošlo k viditelnému poškození zboží. V případě nesrovnalostí je toto nutné uvést do dodacího listu a obratem kontaktovat zástupce dodavatele.
Vady vizuálně zjevné musí být v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb.) uplatněny při převzetí výrobků.

VYKLÁDKA:
Před vyložením dodávky je nutné mít zajištěn dostatečný prostor nejen pro skladování, ale zejména pro manipulaci s výrobky. Při vykládce je nutné zabránit nárazům a otřesům. V případě potřeby je nutné při vykládce vhodným způsobem ochránit hrany proti mechanickému poškození.
Po uložení výrobků na vhodné místo je nutné zabránit jejich dalšímu pohybu, zejména sklouznutí nebo posunutí.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:
Dobu skladování omezte na minimum. V případě nutnosti skladování, umístěte výrobky na suchém a větraném prostranství a ponechte je odkryté s volným přístupem vzduchu.
Výrobky musí být řádně podloženy a uloženy v podélném směru ve spádu, aby voda, která mezi výrobky eventuálně pronikla, nebo vzniklý kondenzát mohl odtékat.
V případě zatečení vody mezi jednotlivé výrobky nebo jejího zkondenzování, může dojít ke korozi. Výrobky, které byly ovlhčeny během přepravy nebo skladování, osušte a následně proložte tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu.
Zvláštní pozornost věnujte vykládce a následnému skladování v zimních měsících. Pokud nebudou podmínky skladování dodržovány a zboží bude napadeno korozí, naše společnost za to nebude odpovídat.