Současnost

Společnost VÍTKOVICE STEEL je přední evropský výrobce válcovaných výrobků z oceli a největší výrobce ocelových plechů v České republice. Nosný výrobní program tvoří tlusté plechy a tvarové výpalky, které jsou vyráběny ve válcovně plechů, a štětovnice, které jsou vyráběny ve válcovně těžkých profilů.
Společnost je jediným výrobcem tzv. štětovnic v České republice a jedním ze dvou výrobců v Evropské unii. Při produkci tlustých plechů těží ze silného tržního podílu na klíčovém domácím trhu. Kontrola kvality výrobků probíhá ve vlastních akreditovaných zkušebních laboratořích, které disponují nejmodernějšími zkušebními zařízeními.

Společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. ctí tyto strategické pilíře:

          Etický kodex společnosti VÍTKOVICE STEEL a.s

  • TRADICE - tradiční výrobce s prvotřídní kvalitou
  • STABILITA - nezávislost na monopolních dodavatelích vstupního materiálu
  • SPOLEHLIVOST - spolehlivost dodávek a orientace na klíčové koncové zákazníky
  • EFEKTIVITA - vysoká efektivita a nízké zpracovací náklady
  • BEZPEČNOST PRÁCE - zlepšování pracovního prostředí