Současnost

Příběh VÍTKOVICE STEEL začal již v roce 1828 v Ostravě a trvá dodnes. VÍTKOVICE STEEL je tradiční významný výrobce tlustých plechů, štětovnic a výpalků v Evropě. Své poslání vidíme v propojování společnosti kvalitními produkty – díky našim plechům vznikají například mosty, které jsou naše velká vášeň. Štětovnice jsou využívány pro ocelové a mostní konstrukce nebo jako konstrukce pro vodní hospodářství a protipovodňová ochrana. Naše výpalky pálíme na nejmodernějších zařízeních, i proto se často využívají pro strojní díly, kde je vyžadovaná vysoká úroveň přesnosti. Kontrola kvality výrobků probíhá ve vlastních akreditovaných zkušebních laboratořích, které disponují nejmodernějšími zkušebními zařízeními.

Ocel má neomezenou životnost a je nejvíce recyklovatelným materiálem na světě. My však jdeme ještě dál. Děláme akční kroky pro ochranu planety a zelenější svět. Také disponujeme transparentními a férovými podmínkami pro obchodní partnery, dodavatele i naše zaměstnance.

To všechno jsme my – jsme VÍTKOVICE STEEL.

Společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. ctí tyto strategické pilíře:

          Etický kodex společnosti VÍTKOVICE STEEL a.s

  • TRADICE - tradiční výrobce s prvotřídní kvalitou
  • STABILITA - nezávislost na monopolních dodavatelích vstupního materiálu
  • SPOLEHLIVOST - spolehlivost dodávek a orientace na klíčové koncové zákazníky
  • EFEKTIVITA - vysoká efektivita a nízké zpracovací náklady
  • BEZPEČNOST PRÁCE - zlepšování pracovního prostředí