Tiskové zprávy

2.3.2005

CERTIFIKÁTY OTEVÍRAJÍ SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE STEEL CESTU DO NOVÝCH TERITORIÍ

Certifikát asociace API (American Petroleum Institute) otevřel společnosti VÍTKOVICE STEEL cestu k zakázkám v naprosto nové oblasti dodávek plechů pro ropovody a plynovody. Již první rok držení certifikátu činil objem těchto zakázek 2 % z celkového prodeje plechů VÍTKOVÍCE STEEL, letos je předpokládaný nárůst těchto speciálních dodávek.

Pokračovat...

1.2.2005

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VÍTKOVICE STEEL, A. S. V UPLYNULÉM ROCE NĚKOLIKANÁSOBNĚ VZROSTL

Společnost VÍTKOVICE STEEL, a. s., očekává za rok 2004 historicky nejlepší hospodářský výsledek od svého vzniku, v agregaci se společností OSINEK, a. s., dosáhla neauditovaného hospodářského výsledku ve výši 1,6 mld. Kč, a to při tržbách 13,5 mld. Kč. Pro srovnání v roce 2003 byl zisk této společnosti před zdaněním 143 mil. Kč.

Pokračovat...

27.1.2005

VALNÁ HROMADA ROZŠÍŘILA DOZORČÍ RADU SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE STEEL

Akcionáři společnosti VÍTKOVICE STEEL, a. s., na dnešní mimořádné valné hromadě schválili 100 % hlasů změny stanov společnosti i změny v dozorčí radě, souhlasili s přednesenou zprávou o hospodaření této hutní společnosti v roce 2004 a schválili rovněž smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady i člena představenstva společnosti.

Pokračovat...

12.1.2005

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VE VÍTKOVICE STEEL JE PODEPSÁNA

Po dlouhých a náročných jednáních byla dnes dopoledne ve společnosti VÍTKOVICE STEEL, a. s., stvrzena podpisy obou jednajících stran kolektivní smlouva pro letošní rok. Již v loňském roce byla podepsána kolektivní smlouva platná na léta 2004 – 2006, zásadní jednání proto probíhala především o finanční části této smlouvy.

Pokračovat...

14.12.2004

STUDENTSKÝ PROGRAM VZBUDIL ZÁJEM MLADÝCH LIDÍ

Proaktivní komunikace se školami, kterou společnost VÍTKOVICE STEEL, a. s., odstartovala na základě analýzy současné situace, má své první výsledky, které potvrzují zájem studentů o tuto ostravskou huť. Pilotní projekt akademické spolupráce – dva zcela nové studentské programy – představilo vedení společnosti školám v průběhu letošního mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Pokračovat...

14.12.2004

SNÍH ANI MRÁZ SPOLEČNOST VÍTKOVICE STEEL NEZASKOČÍ!

Téměř deset tun posypové soli, pět tun písku a dalších 40 tun drcené strusky – to jsou zásoby posypového materiálu akciové společnosti VÍTKOVICE STEEL na letošní zimu. Tyto suroviny budou sloužit k údržbě chodníků v areálu společnosti i nejčastěji používaných chodníků směrem k zastávkách tramvají a autobusů.

Pokračovat...