Tiskové zprávy

30.9.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ostrava, 30. září 2015 Dnes došlo k plánovanému uzavření provozu ocelárny společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., (dále Společnost). Jeho důvodem bylo neadekvátní nastavení podmínek pro provozování ocelárny, které neumožňují zachovat dlouhodobou výrobu ve Společnosti i v budoucnosti. Společnost nahradí vstupní polotovary pro výrobu tlustých plechů tzv. bramy, dodávkami od výrobců z Evropské unie a Ruska.

Pokračovat...

13.3.2015

TISKOVÁ INFORMACE

Společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. se zásadním způsobem ohrazuje proti informacím zveřejněných některými médii a týkajících se údajného přesunu výroby společnosti z České republiky do Ruska.

Pokračovat...

13.2.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vedení společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dále jen Společnost) a Krajský úřad Moravskoslezského kraje se dohodli, že nebude prodloužena platnost integrovaného povolení pro provoz Ocelárny a Společnost k 30. září 2015 provoz Ocelárny uzavře. Tento krok vnímá Společnost jako uzavření jedné kapitoly života firmy a s odhodláním se dívá do budoucnosti. Důkazem toho jsou investice do technologií ve výrobě v přibližné výši 300 mil. Kč v roce 2015. Společnost po několika letech opět dosáhla pozitivního výsledků EBITDA a začínají se v ní naplno projevovat výsledky dlouholeté práce na transformaci firmy a snižování jejich nákladů.

Pokračovat...

12.2.2015

TISKOVÁ INFORMACE

Krajský úřad Moravskoslezského kraje se dohodl se společností VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dále Společnost) na neprodloužení platnosti integrovaného povolení pro provoz ocelárny po 30. září 2015. Obě strany jsou přesvědčeny, že prodloužení integrovaného povolení o dalších šest měsíců neřeší dlouhodobě situaci v zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a současně nemá zásadní vliv na hospodaření společnosti a její existenci.  Obě strany se shodly na tom, že je strategicky důležité nalézt řešení pro odcházející zaměstnance co nejdříve.  Dmitrij Ščuka, předseda představenstva VÍTKOVICE STEEL, a.s., k tomu sdělil: „Zvážili jsme všechny reálné možnosti řešení a jsme přesvědčeni, že toto rozhodnutí napomůže uzavřít jednu kapitolu historie firmy a dlouhodobě zachovat výrobu ve VÍTKOVICE STEEL i v budoucnosti.”

Pokračovat...

16.12.2014

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL podpoří v roce 2015 neziskové organizace v Moravskoslezském kraji ve výši 6,7 mil. Kč

Zástupci neziskových organizací i soukromé osoby z Moravskoslezského kraje se 16. prosince 2014 sešli v ostravském hotelu MERCURE s vedením Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL (NFVS), aby podepsali darovací smlouvy na financování svých projektů. Na základě výzvy NFVS bylo podáno 160 žádostí, z nichž vybrala správní rada fondu 24 projektů, které obdrží celkem 6,2 mil. Kč.  Spolu s dvanácti tzv. zaměstnaneckými projekty v hodnotě 474 tisíc korun tak bylo rozděleno celkem 6,7 mil korun na 36 projektů, které mají za cíl pomoci Moravskoslezskému kraji.  

Pokračovat...

31.7.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA

Valná hromada společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dále společnost) rozhodla o zastavení investice tzv. sekundárního odprášení konvertorové haly ocelárny společnosti, které jí bylo nařízeno v tzv. integrovaném povolení, jehož platnost končí 30. září 2015. Akcionáři firmy nařídili managementu společnosti vypracovat plán ukončení provozu střediska ocelárna, který bude minimalizovat dopad rozhodnutí na zaměstnanost v regionu a respektovat dodavatelskoodběratelské vztahy. Toto rozhodnutí bude mít minimální vliv na činnost dalších výrobních středisek společnosti.

Pokračovat...