Tiskové zprávy

17.12.2015

NADAČNÍ FOND VÍTKOVICE STEEL NADĚLOVAL POTŘEBNÝM

Ostrava, 17. prosince 2015 - Už podruhé v tomto roce se sešli zástupci zejména neziskových organizací z Moravskoslezského kraje s vedením Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL (NFVS), aby podepsali darovací smlouvy v souhrnné částce 2,5 mil. Kč. Z celkového počtu 150 došlých žádostí v celkové výši přes 20 mil. Kč vybrala správní rada fondu celkem 30 projektů, které mají za cíl pomoci Moravskoslezskému kraji. Už tradičně jsou mezi předkladateli i zaměstnanci společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., kteří, v rámci programu „LIDÉ ZE STEELU POMÁHAJÍ,“ předložili 13 projektů. Spolu s projekty z prvního kola přidělování finančních prostředků z NFVS, které proběhlo v první polovině tohoto roku, bylo v letošním roce z NFVS přiděleno celkem 4, 5 mil. Kč pro 38 projektů v oblasti podpory hendikepovaných dětí, péče o seniory, vzdělávání a sportu aj.

Pokračovat...

24.11.2015

VÍTKOVICE STEEL ZLEPŠUJÍ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ

Ostrava, 24. listopadu 2015 - Za účasti zaměstnanců, vedení společnosti a pozvaných hostů byla dnes oficiálně uvedena do zkušebního provozu modernizovaná Narážecí pec č. 2 ve válcovně Kvarto 3,5 společnosti VÍTKOVICE STEEL, a. s. Ekologický přínos projektu spočívá především ve snížení množství vypouštěných oxidů dusíku do ovzduší přibližně o 21,7 t/rok. Snížením emisí přispěje tento projekt ke zlepšení životního prostředí v Ostravě. Celková výše investice je 196 mil. Kč. Akce byla realizována s poskytnutím dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 125 mil. Kč. První brama, která dnes vyjela z nové pece, je určena k výrobě tzv. tlustého plechu pro zákazníka, společnost SIAG. Finálně pak budou z plechu vyrobeny části konstrukce větrné elektrárny.

Pokračovat...

30.9.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ostrava, 30. září 2015 Dnes došlo k plánovanému uzavření provozu ocelárny společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., (dále Společnost). Jeho důvodem bylo neadekvátní nastavení podmínek pro provozování ocelárny, které neumožňují zachovat dlouhodobou výrobu ve Společnosti i v budoucnosti. Společnost nahradí vstupní polotovary pro výrobu tlustých plechů tzv. bramy, dodávkami od výrobců z Evropské unie a Ruska.

Pokračovat...

13.3.2015

TISKOVÁ INFORMACE

Společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. se zásadním způsobem ohrazuje proti informacím zveřejněných některými médii a týkajících se údajného přesunu výroby společnosti z České republiky do Ruska.

Pokračovat...

13.2.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vedení společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dále jen Společnost) a Krajský úřad Moravskoslezského kraje se dohodli, že nebude prodloužena platnost integrovaného povolení pro provoz Ocelárny a Společnost k 30. září 2015 provoz Ocelárny uzavře. Tento krok vnímá Společnost jako uzavření jedné kapitoly života firmy a s odhodláním se dívá do budoucnosti. Důkazem toho jsou investice do technologií ve výrobě v přibližné výši 300 mil. Kč v roce 2015. Společnost po několika letech opět dosáhla pozitivního výsledků EBITDA a začínají se v ní naplno projevovat výsledky dlouholeté práce na transformaci firmy a snižování jejich nákladů.

Pokračovat...

12.2.2015

TISKOVÁ INFORMACE

Krajský úřad Moravskoslezského kraje se dohodl se společností VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dále Společnost) na neprodloužení platnosti integrovaného povolení pro provoz ocelárny po 30. září 2015. Obě strany jsou přesvědčeny, že prodloužení integrovaného povolení o dalších šest měsíců neřeší dlouhodobě situaci v zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a současně nemá zásadní vliv na hospodaření společnosti a její existenci.  Obě strany se shodly na tom, že je strategicky důležité nalézt řešení pro odcházející zaměstnance co nejdříve.  Dmitrij Ščuka, předseda představenstva VÍTKOVICE STEEL, a.s., k tomu sdělil: „Zvážili jsme všechny reálné možnosti řešení a jsme přesvědčeni, že toto rozhodnutí napomůže uzavřít jednu kapitolu historie firmy a dlouhodobě zachovat výrobu ve VÍTKOVICE STEEL i v budoucnosti.”

Pokračovat...