NADAČNÍ FOND VÍTKOVICE STEEL NADĚLOVAL POTŘEBNÝM

17.12.2015

NADAČNÍ FOND VÍTKOVICE STEEL NADĚLOVAL POTŘEBNÝM

Ostrava, 17. prosince 2015 - Už podruhé v tomto roce se sešli zástupci zejména neziskových organizací z Moravskoslezského kraje s vedením Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL (NFVS), aby podepsali darovací smlouvy v souhrnné částce 2,5 mil. Kč. Z celkového počtu 150 došlých žádostí v celkové výši přes 20 mil. Kč vybrala správní rada fondu celkem 30 projektů, které mají za cíl pomoci Moravskoslezskému kraji. Už tradičně jsou mezi předkladateli i zaměstnanci společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., kteří, v rámci programu „LIDÉ ZE STEELU POMÁHAJÍ,“ předložili 13 projektů. Spolu s projekty z prvního kola přidělování finančních prostředků z NFVS, které proběhlo v první polovině tohoto roku, bylo v letošním roce z NFVS přiděleno celkem 4, 5 mil. Kč pro 38 projektů v oblasti podpory hendikepovaných dětí, péče o seniory, vzdělávání a sportu aj.

Projekty podpořené Nadačním fondem VÍTKOVICE STEEL pocházejí z obcí napříč moravskoslezským regionem a lze mezi nimi najít jak neziskové společnosti, tak soukromé osoby. Spektrum pomoci vychází z cílů NFVS a týká se především péče o zdraví, sportu, sociálních potřeb, péče o seniory, vědy a výzkumu. „Těší mne, když potkávám lidi, kteří nesobecky tvoří smysluplné projekty na pomoc jiným a jsem moc rád, že i v tomto roce se nám podařilo získat peníze na jejich podporu, “ sdělil předseda Správní rady Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL Dmitrij Ščuka.

Podruhé v tomto roce se setkala i Poradní komise Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL, aby posoudila projekty, které zaslali do programu LIDÉ ZE STEELU POMÁHAJÍ zaměstnanci společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. Celkem do NFVS dorazilo 18 projektů a žádaná částka dosáhla téměř 900.000 Kč. Poradní komise mohla podpořit projekty maximální částkou 500.000 Kč a částkou ve výši 80.660 Kč, kterou vyběhali zaměstnanci na běžeckém trenažéru na Dni pro zaměstnance v srpnu letošního roku. Nakonec komise vybrala celkem 13 projektů a rozdělila mezi ně celou částku.

Možnost žádat o nadační příspěvky mají zaměstnanci VÍTKOVICE STEEL, a.s., již od roku 2011. Za 4 roky trvání programu poradní komise posoudila několik desítek projektů. Podporu získalo 58 projektů a celková rozdělená finanční částka se vyšplhala na 2 miliony korun. Jen letos poradní komise doporučila podpořit celkem 23 projektů v hodnotě přesahující 1 milion korun.

„Není jednoduché najít si v této době volný čas a pomoci svému okolí, o to více si aktivity našich zaměstnanců, v rámci programu LIDÉ ZE STEELU POMÁHAJÍ, zaslouží naše uznání,“ sdělila Hana Hoblíková, členka Správní rady Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL.

Oblast podpořených zaměstnaneckých projektů v sobě zahrnuje projekty na podporu sportu: biatlonu, kopané, šachu, badmintonu, projekty na podporu trávení volného času: mažoretek, lidových písní a tanců, knihovny, ale i činnosti dobrovolných hasičů, aktivity seniorů a další.

-- konec zprávy –

 

Kontakt pro media:

Jaromír Krišica
tiskový mluvčí
+420 603 543 572
press@vitkovicesteel.com
www.vitkovicesteel.com

Aktuality