EVRAZ VÍTKOVICE STEEL v nových barvách

2.8.2010

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL v nových barvách

K dnešnímu dni dochází ke změně loga a korporátního stylu společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Ta bude, stejně jako další společnosti skupiny EVRAZ, používat jednotný korporátní styl skupiny.

Od roku 2005 je EVRAZ VÍTKOVICE STEEL součástí veřejně obchodovatelné společnosti EVRAZ Group a její vlajkovou lodí v Evropě. EVRAZ Group klade důraz na odpovídající komunikaci a reflexi korporátního stylu skupiny.  Nové logo pro společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a jeho značka jsou vytvořeny tak, aby zdůrazňovaly významnou pozici skupiny EVRAZ a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL na evropských a světových trzích.

„Přijetím společného korporátního stylu skupiny dáváme najevo naši plnou integraci do této silné celosvětové skupiny, skutečného lídra v oblasti ocelářství, těžařství a produkce vanadu. Synergie vytvořená dvěma silnými značkami - EVRAZ a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL - výrazně přispěje k posílení image společnosti s globálním dosahem, silnými kompetencemi, nejlepšími technologiemi, skvělou reputací a dlouholetými zkušenostmi na evropských trzích. Naše nové logo odráží konkurenceschopnost a vedoucí pozici na trhu celé skupiny EVRAZ," sdělil předseda představenstva a generální ředitel EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., Ing. Zbyněk Kvapík, MBA.

Logo společnosti, klíčový komunikační prostředek, znázorňuje písmeno „E", iniciálu názvu společnosti. Tři vodorovné obdélníky pak reprezentují schody či postupné kroky, které naznačují neustálý pohyb společnosti kupředu a její vedoucí postavení. Logo je otevřené a odráží otevřenost společnosti. Barevné provedení symbolizuje klíčové kroky při výrobě oceli: červená - hořící uhlí, oranžová - tekuté železo a žlutá - tekutá ocel.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications Ostrava
Jaromír Krišica
Tel.: +420 603 543 572
krisica@crestcom.cz      

Produkce společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL je zaměřena na ocel a ocelové výrobky – tlusté plechy, těžké a střední profily a tvarové výpalky z tlustých plechů. Cílem společnosti je pokračovat ve zvyšování prodejů výrobků s vysokou přidanou hodnotou, což jsou například dodávky plechů pro produktovody. Díky významné podpoře EVRAZ Group a její silné pozici na ruském a světovém ocelářském trhu vstoupila společnost úspěšně také na ruský trh produktovodů. V oblasti tlustých plechů je EVRAZ VÍTKOVICE STEEL hlavním evropským výrobcem a dominantním výrobcem v České republice. Nejdůležitějším výrobkem válcovny profilů jsou štětovnice, které tvoří 75 % podílu výroby válcovny. Společnost je jediným výrobcem tohoto produktu na domácím trhu a drží 90% tržní podíl.

EVRAZ Group S. A. je přední vertikálně integrovaná ocelářská, těžařská společnost a producent vanadu operující v Ruské federaci, na Ukrajině, v Evropě, USA, Kanadě a Jižní Africe. Společnost byla zařazena jako 14. největší výrobce oceli na světě dle výroby 15,3 mil. tun surové oceli v roce 2009. Těžařská aktiva pokrývají 100 % vlastní spotřeby železné rudy a spotřeby koksovatelného uhlí. V roce 2009 dosáhly konsolidované výnosy výše 9,772 miliard USD, konsolidovaná upravená EBITDA činila 1,237 miliard USD.

Aktuality