PROVOZNÍ VÝSLEDKY SKUPINY EVRAZ ZA 4. ČTVRTLETÍ A ROK 2010

19.1.2011

PROVOZNÍ VÝSLEDKY SKUPINY EVRAZ ZA 4. ČTVRTLETÍ A ROK 2010

19. ledna 2011 - Evraz Group S.A. (LSE: EVR) zveřejnil své provozní výsledky za 4. čtvrtletí a celý rok 2010.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI

  • Výroba oceli a nejdůležitějších válcovaných výrobků se ve 4. čtvrtletí roku 2010 zotavila poté, co byla ve 3. čtvrtletí 2010 dokončena plánovaná údržba v ruských ocelárnách skupiny Evraz.
  • Ceny za hlavní skupiny výrobků se většinou zvýšily či zůstaly na stejné úrovni, což odráží postupné oživení na všech světových trzích.
  • Došlo k zotavení výroby koksovatelného uhlí, jež se ve 4. čtvrtletí zvýšila o 36,7 % v porovnání s předchozím čtvrtletím.
  • Navzdory pozitivním trendům v cenové oblasti a ve výrobě zůstává ve 4. čtvrtletí naše prognóza ukazatele EBITDA nezměněna oproti aktualizaci ze 3. čtvrtletí 2010. Důvodem je zvýšení některých nákladových položek, a to jak sezónních (energie), tak nesezónních (mzdové náklady, vyšší surovinové náklady). 

OCEL

V porovnání s rokem 2009 se v roce 2010 zvýšil objem výroby konečných produktů o 15 až 35 % v závislosti na kategorii výrobku, což odrazilo oživení klíčových trhů.

V roce 2010 byly ruské ocelárny plně vytíženy. Zvýšená poptávka po konečných výrobcích byla plně pokryta a v důsledku toho došlo ke snížení objemu obchodovatelných polotovarů o 28,4 %.

Rusko

Výroba polotovarů se v roce 2010 snížila o 8,3 % v porovnání s rokem 2009 ve prospěch výrobků s vyšší marží, to vše v důsledku pokračující oživení ruského trhu. V meziročním porovnání se zvýšila především produkce výrobků pro stavební průmysl, a to o 11,0 %, a u výrobků pro železniční dopravu o 27,0 %.

V porovnání s předchozím čtvrtletím se ve 4. čtvrtletí roku 2010 zvýšil objem výroby polotovarů o 4,9 % poté, co byly dokončeny opravy nejvýznamnějších výrobních celků včetně vysoké pece č. 1 v Zapsibu.

Ukrajina

K pokrytí vyšší poptávky se v provozu DMZ ve 4. čtvrtletí 2010 v porovnání s předchozím čtvrtletím zvýšila výroba oceli o 22,4 % a válcovaných výrobků o 22,1 % a naopak se snížil objem surového železa určeného na prodej o 73 %. Produkce výrobků pro stavební průmysl se zvýšila o 22,8 % a výroba sochorů na export vzrostla o 33,5 % oproti předchozímu čtvrtletí.

Evropa

Evraz v polovině listopadu 2010 obnovil výrobu oceli ve své české dceřiné společnosti Evraz Vítkovice Steel, která byla mimo provoz od července 2010. Stalo se tak po podpisu smlouvy s dodavatelem tekutého surového železa. Za jeden a půl měsíce od opětovného zahájení provozu pak závod vyrobil 93 000 tun oceli.

Objem výrobků plochého válcování byl ve 4. čtvrtletí nižší o 7,3 % v porovnání se 3. čtvrtletím. Důvodem byla oprava válcovny plechů Evraz Vítkovice Steel.

Severní Amerika

Zvýšení objemu výroby konečných výrobků bylo iniciováno obnovenou poptávkou ve Spojených státech a v Kanadě a celkovým posílením severoamerického trhu. V porovnání se 3. čtvrtletím se zvýšila výroba kolejnicových výrobků o 24,1 %. Výroba kolejnic vzrostla s cílem podpořit zvýšení odbytu v době, kdy dochází k nárůstu výdajů infrastruktury směřujících k nákupu kolejnic. Výrobu produktovodů podnítila trvalá poptávka na trhu, především po výztužích a potrubí potřebném pro realizaci projektů zaměřených na průzkum plynu uloženého v břidlicích (tzv. „shale gas"). V porovnání se 3. čtvrtletím došlo ve 4. čtvrtletí 2010 ke snížení produkce výrobků plochého válcování o 5,6 % z důvodu optimalizace zásob.

Jihoafrická republika

Domácí trh je nadále v útlumu, přičemž celková výroba válcovaných výrobků zůstala ve 4. čtvrtletí na stejné úrovni jako ve 3. čtvrtletí. Nižší produkce výrobků pro stavební průmysl (pokles o 6,9 %) a výrobků plochého válcování (pokles o 20,7 %) byla ve 4. čtvrtletí kompenzována zvýšeným objemem sochorů na export o 277,9 %.

TĚŽBA

Koksovatelné uhlí

Výroba koksovatelného uhlí v Južkuzsbasugolu se oproti 3. čtvrtletí 2010 zvýšila o 36,7 %, neboť 4. čtvrtletí roku 2010 bylo do jisté míry bez výjimečných negativních faktorů předchozích dvou čtvrtletí.

Energetické uhlí

Výroba surového energetického uhlí byla ve 4. čtvrtletí roku 2010 nižší oproti 3. čtvrtletí 2010 v důsledku přestavby zařízení důlního provozu Gramoteinskaja, která probíhá od září, a kvůli přechodnému uzavření důlního závodu Tagaryšskaja z důvodu bezpečnostní inspekce.

VANAD

Celková výroba vanadové strusky se v roce 2010 zvýšila o 8,1 % oproti roku 2009 a ve 4. čtvrtletí 2010 zůstala přibližně na stejné úrovni jako ve 3. čtvrtletí. V Jihoafrické republice vzrostl objem vanadové strusky v důsledku modernizace drtícího povozu Evraz Highveld Steel and Vanadium ve 4. čtvrtletí 2010. V Rusku došlo ke snížení produkce o 6,2 % v meziročním srovnání a o 16,8 % ve 4. čtvrtletí oproti 3. čtvrtletí 2010. Důvodem byl nižší objem výroby oceli v ocelárně NTKM v důsledku probíhající modernizace konvertorového provozu.

V roce 2010 se zvýšila výroba ferovanadu o 68,2 % v porovnání s rokem 2009. Stalo se tak po akvizici ruské vanadové rafinační huti Vanady-Tula v listopadu 2009. Výroba ferovanadu ve vlastních závodech skupiny vykázala meziroční nárůst o 149,2 % a vzestup o 9,7 % ve 4. čtvrtletí 2010 oproti 3. čtvrtletí 2010.

Další informace v anglickém originálu tiskové zprávy. 

# # #

Pro vice informací kontaktujte:

Crest Communications                                    Crest Communications Ostrava

Lenka Míčková, Andrea Pitronová                    Jaromír Krišica

Tel.: + 420 222 927 111                                Tel.: +420 603 543 572

lenka.mickova@crestcom.cz                            krisica@crestcom.cz

andrea.pitronova@crestcom.cz

Evraz Group S.A.

Alex Agoureev
VP, Public Relations
Tel.: +7 985 122 4822
media@evraz.com

Evraz Group S. A. je přední vertikálně integrovaná ocelářská, těžařská společnost a producent vanadu operující v Ruské federaci, na Ukrajině, v Evropě,  USA,  Kanadě a Jižní Africe. Společnost byla zařazena jako 14. největší výrobce oceli na světě dle výroby 15,3 mil. tun surové oceli v roce 2009. Těžařská aktiva pokrývají 100 % vlastní spotřeby železné rudy a spotřeby koksovatelného uhlí. Za první tři čtvrtletí roku 2010 dosáhly konsolidované výnosy výše 9,729 miliard USD, konsolidovaná upravená EBITDA činila 1,766 miliard USD.

Aktuality