TISKOVÁ ZPRÁVA

13.2.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ostrava, 13. února 2015 Vedení společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dále jen Společnost) a Krajský úřad Moravskoslezského kraje se dohodli, že nebude prodloužena platnost integrovaného povolení pro provoz Ocelárny a Společnost k 30. září 2015 provoz Ocelárny uzavře. Tento krok vnímá Společnost jako uzavření jedné kapitoly života firmy a s odhodláním se dívá do budoucnosti. Důkazem toho jsou investice do technologií ve výrobě v přibližné výši 300 mil. Kč v roce 2015. Společnost po několika letech opět dosáhla pozitivního výsledků EBITDA a začínají se v ní naplno projevovat výsledky dlouholeté práce na transformaci firmy a snižování jejich nákladů.

Za současného nastavení podmínek provozování ocelárny a jejich očekávaného vývoje v budoucnosti považuje Společnost rozhodnutí ukončit činnost ocelárny za nejlepší možné řešení pro zachování dlouhodobé výroby ve společnosti i v budoucnosti.  Odcházející zaměstnanci získají odstupné za podmínek stanovených zákoníkem práce a kolektivní smlouvou. V závislosti na délce odpracovaných let mohou získat, kromě zákonem stanoveného odstupného ve výši 2 průměrných měsíčních výdělků, navíc odstupné ve výši až 12 násobek průměrného měsíčního výdělku a až 70.000,- Kč ve formě jednorázového sociálního příspěvku.

„ V určité míře využijeme zkušenosti a odborné znalosti některých zaměstnanců a nabídneme jim práci v jiných provozech. Podmínky odstupného dané především kolektivní smlouvou nám dovolí se důstojně rozloučit i s lidmi, kteří v ocelárně odvedli kus práce a budou muset odejít,“ sdělil Dmitrij Ščuka, předseda představenstva Společnosti. Společnost pro odchozí zaměstnance připravila sociální program, který má propuštěným pracovníkům pomoci v získání nového místa: kariérní, psychologické a finanční poradenství, pořádání náborových dnů, rekvalifikační kurzy a interní přesuny. Počet zaměstnanců, kteří budou propuštěni, není zatím ustálen. Ovlivní jej například interní přesuny, odchody do důchodu, apod.

Dlouhodobým cílem společnosti je potvrzení pozice předního evropského výrobce kvalitních tlustých plechů. „Evropská situace v oblasti poptávky po válcovaných výrobcích z oceli není jednoduchá, ale máme pevné základy, a pokud má někdo na trhu uspět, měly by to být VÍTKOVICE STEEL. Naší hlavní výhodou je schopnost se okamžitě přizpůsobit situaci na trhu a požadavkům zákazníků,“ sdělil Dmitrij Ščuka. Společnost připravuje vše proto, aby avizované uzavření ocelárny mělo minimální dopad na chod společnosti a jejich dalších provozů. Polotovary pro výrobu tlustých plechů, tzv. bramy, které jsou nyní částečně vyráběny v ocelárně společnosti, budou od října plně nahrazeny bramami od dodavatelů ze zemí EU a.j. 

Společnost zůstává součástí regionu a cítí vůči němu svou společenskou odpovědnost. Je dlouhodobým partnerem extraligového HC VÍTKOVICE STEEL a prostřednictvím Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL (dříve Nadační fond EVRAZ) podporuje od roku 2006 Moravskoslezský kraj. V minulém roce předal neziskovým organizacím a soukromým příjemcům souhrnnou částku téměř 7 mil. Kč na podporu jejich projektů. Na březen 2015 připravuje Nadační fond VÍTKOVICE STEEL novou výzvu pro žadatele o finanční podporu.

-- konec zprávy --

 

Kontakt pro média:

Jaromír Krišica
tiskový mluvčí
+420 603 543 572
press@vitkovicesteel.com
www.vitkovicesteel.com

Aktuality