Prohlášení o vlastnostech - výpalky

Prohlášení o vlastnostech – výpalky - 2019

Skupina dle TNI CEN ISO/TR 15608:2008 Jakost
1.1 S235JR
S235J0
S235J2
S275JR
S275J0
S275J2
1.2 S355JR
S355J0
S355J2
S355K2
S355N
S355NL
1.3 S460N
1.4 S355J2W

Prohlášení o vlastnostech – výpalky - 2015

Skupina dle TNI CEN ISO/TR 15608:2008 Jakost
1.1 S235JR
S235J0
S235J2
S275JR
S275J0
S275J2
1.2 S355JR
S355J0
S355J2
S355K2
S355N
S355NL
1.3 S460N
1.4 S355J2W