Prohlášení o vlastnostech - výpalky

Skupina dle TNI CEN ISO/TR 15608:2008 Jakost
1.1 S235JR
  S235J0
  S235J2
  S275JR
  S275J0
  S275J2
1.2 S355JR
  S355J0
  S355J2
  S355K2
  S355N
  S355NL
1.3 S460N
1.4 S355J2W