Prohlášení výrobce

Prohlášení výrobce ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (RoHS2)
Prohlášení výrobce ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady EC 1907/2006 (“REACH”)
Prohlášení výrobce ke kontaminaci výrobků radioaktivitou
Prohlášení výrobce k obsahu „Conflict Minerals according to Dodd-Frank Act, Section 1502“
Prohlášení výrobce k obsahu azbestu ve výrobcích Vítkovice Steel, a.s.
Prohlášení výrobce k obsahu recyklovaného materiálu v produktech VÍTKOVICE STEEL, a.s. (LEED)