Technická vybavenost plechy

Výrobní sortiment: plechy válcované v tloušťkách 5 - 100mm (200mm) a šířkách 1000 - 3200 mm.

Válcovací trať 3,5 Kvarto

Výrobní kapacita 755 tis. t/rok
Délka válců 3 500 mm
Průměr pracovních válců 940-1005 mm
Průměr opěrných válců 1750-1 900 mm
Minimální tloušťka plechů 5 mm
Maximální tloušťka plechů 100 mm (200mm)
Maximální šířka plechů 3 200 mm*
Maximální délka plechů 18 000 mm*
Maximální válcovací síla 62 MN

* jiné rozměry po dohodě

Ohřev vsázky
dvě narážecí pece o výkonu 80 a 90 t/h
dvouřadové pece se spodním a horním ohřevem
vytápění zemním plynem

Úpravny

Ultrazvuková kontrola
automatická ultrazvuková linka se 100% pokrytím plochy
2ks ručních ultrazvukových strojků

Omítání vývalků
okrajovací nůžky
podélně dělící nůžky

Dělení vývalků
dělící nůžky s magnetickým valníkem pro zpracování skladových formátů
stříhací linka

Tepelné zpracování
průběžná žíhací pec
délka 73 000 mm 
kapacita 190 kt/rok
pro plechy v tloušťkách 5 - 70 mm

tři vozové pece
Kapacita 3 x 30 t
Užitečná šířka pece max 4 500 mm
Maximální délka plechů 18 000 mm

Ražení plechů
nízkostresový razící stroj s hloubkou vtisku 0,2 -0,3 mm

Popis plechů barvou
dva popisovací stroje nanášejí na horní povrch lihovou rychleschnoucí barvu

Zkouškové hospodářství
dva pálicí plazmové stroje pro přípravu zkušebních polotovarů

Rovnání
rovnací stroj pro rovnání studených plechů po žíhání do tloušťky 25 mm
rovnací stroj pro rovnání studených plechů do tloušťky 12 mm
rovnací stroj pro rovnání plechů až 100 mm

Kontrola povrchů
k dispozici jsou čtyři obraceče pro vizuální kontrolu horního i spodního povrchu s nasvícením min. 500 luxů