Produkty

Yongxing - kontejnerová loď, Chorvatsko (5 116 tun plechů v tloušťkách 8 – 40 mm)

Yongxing - kontejnerová loď, Chorvatsko (5 116 tun plechů v tloušťkách 8 – 40 mm)

Technická vybavenost

VÝROBA PLECHŮ

Válcovna 3,5 Kvarto

Výrobní kapacita 755 tis. t/rok
Délka válců 3 500 mm
Průměr pracovních válců 940-1005 mm
Průměr opěrných válců 1750-1 900 mm
Minimální tloušťka plechů 5 mm
Maximální tloušťka plechů 80 mm
Maximální šířka plechů 3 300 mm (omítané plechy)
Maximální délka plechů 16 000 mm
Maximální válcovací síla 62 000 kN
Ohřev vsázky Dvě narážecí pece o výkonu 75 a 90 t/h
Dvouřadové pece se spodním a horním ohřevem
Vytápění zemním popř. směsným plynem
K ohřevu speciálních ocelí je k dispozici vozová pec

Válcovací trať je vybavena stříhací linkou, která stříhá do tloušťky plechu 50 mm.
Větší tloušťky se dělí pálením.


Tepelné zpracování

Průběžná žíhací pec
Délka 70 000 mm
Kapacita 190 kt/rok
Dvě žíhací jámy
Kapacita vsázky 200 t; 300 t
Max. šířka plechů 4 000 mm
Max. délka plechů 14 000 mm
Tři žíhací pece
Kapacita 3 x 30 t
Užitečná šířka pece max 4 500 mm
Maximální délka plechů 16 000 mm.


VÝROBA PROFILŮ A OCELOVÝCH TYČÍ

Výrobní kapacita 170 tis. t/rok

Válcovna profilů je tvořena těžkou profilovou tratí s přidruženou 5. stolicí. Tato stolice představuje sochorovou duo stolici přičleněnou k těžké profilové trati se společným ohřevem v narážecí peci a osádkou. Odbavovací a úpravárenské technologie obou tratí jsou samostatné.
Základní technická vybavenost je následující:

Těžká profilová trať

Výrobní sortiment Kruhové a čtvercové tyče, nosníky, úhelníky, štětovnice, jeřábové kolejnice, pražce, ráfky a speciální tvarové profily
Hmotnost sortimentu profilů 18 až 141 kg/m
Počet stolic 4 vratná dua, 4. stolice přestavitelná na univerzální s nepoháněnými vertikálními válci a pěchovací stolicí pro válcování nosníků
Maximální průměr válců 940 mm
Délka těla válců 2 300 mm
Průměry válců univerzální stolice 940 mm
Minimální průměr válců Horizontální 1 250 mm, vertikální 750 mm
Ohřev vsázky Plynová narážecí pec o výkonu 60 t/h
Dělení profilů 3 pily za tepla
Rovnání 7 válečková rovnačka
Maximální expediční délka 21 000 mm

 

5. stolice těžké profilové tratě

Sortiment Obdélníkové a čtvercové sochory
Rozsah šířky 120 - 300 mm
Počet stolic 1 vratné duo
Maximální průměr válců 920 mm
Minimální průměr válců 750 mm
Délka těla válců 2 200 mm
Pohon válcovací tratě Elektromotor 3 800 KW
Ohřev vsázky Ohřívací pec těžké profilové tratě
Dělení profilů 2 pily za tepla, nůžky za tepla 4 000 kN max. plocha 4 000 m2
Rovnání 7 válečková rovnačka
Maximální délka po dělení 12 000 mm

 

Úpravny těžké profilové tratě jsou vybaveny těmito zařízeními:

 • 7 válečková rovnačka profilů, kruhových čtvercových tyčí
 • boční lis pro rovnání tyčí
 • hyperbolická rovnačka pro kruhové tyče
 • zkrucovací rovnačkou pro jeřábové kolejnice a obdélníkové tyče
 • 3 pily za studena
 • vychlazovací kroková pec - řízené vychlazování, protivločkové žíhání a žíhání na měkko pro válcované tyče
 • bruska sochorů a bram
 • loupací stroj pro loupání povrchu kruhových tyčí
 • bruska na broušení kruhových tyčí
 • zařízení na magnetickou defektoskopii povrchu kruhových sochorů
 • ultrazvuková kontrola (nakupovaná služba dle požadavků zákazníků)
 • linka na párování štětovnic, lisování zámků a kontrolní zařízení pro testování pevnosti spoje zámků lisováním

ZPO

Tvarové výpalky z plechů

Vybavení válcoven tlustých plechů umožňuje zpracování plechů na polotovary formou tvarových výpalků z tlustých plechů.
Výpalky jsou zhotovovány na pálicích strojích vybavených plazmovými hořáky a hořáky kyslík – zemní plyn. Vlastní pracovní proces je řízen počítačem. Povrch výpalků je zokujený, z řezaných hran jsou odstraněny zbytky strusky. Po dohodě lze zajistit možnost tryskání povrchu a jeho úpravu lakováním. Tvary výpalků zhotovujeme dle předložené technické dokumentace. Možnost úpravy svarových hran do (úkosů) do tvaru K, V, X, Y.

Max. šířka výpalků 4 000 mm
Max. délka výpalků až 14 000 mm
Tloušťka výpalků 5 až 80 mm *

* větší tloušťky po dohodě